De FIDIN, de branchevereniging van veterinaire farmacie in Nederland, is met haar leden dé representatieve organisatie van de diergeneesmiddelenindustrie in Nederland.

Het ledenbestand bestaat zowel uit ondernemingen die voornamelijk hun eigen producten ontwikkelen en produceren, als uit bedrijven die producten importeren en al dan niet onder eigen label verkopen.

European Antibiotic Awareness Day

Op 18 november vindt de European Antibiotic Awareness Day (EAAD) plaats. Op initiatief van Europese volksgezondheidsinstanties wordt stilgestaan bij het probleem van antibioticaresistentie en het belang van verantwoord gebruik van antibiotica, zowel bij mensen als bij dieren. Het probleem van antibioticaresistentie wordt vergroot door veel en verkeerd gebruik van antibiotica. Op 18 november wordt hier internationaal aandacht voor gevraagd.

Schorsing handelsvergunning diergeneesmiddelen met hulpstof diethanolamine

Met ingang van 24 juli 2018 is de handelsvergunning van 14 diergeneesmiddelen geschorst voor het gebruik bij voedselproducerende dieren. Het betreft bepaalde ontstekingsremmende en antimicrobiële injectiepreparaten voor paarden, runderen en varkens die de hulpstof diethanolamine bevatten.

World Zoonoses Day 2018

De producenten van diergeneesmiddelen spelen een actieve rol in het bestrijden van zoönosen. Op vrijdag 6 juli 2018 was de World Zoonoses Day.

Europese Diergeneesmiddelen Industrie

Informatiefolder over de Europese diergeneesmiddelenindustrie, uitgegeven door Animal Health Europe

Nieuwe naam voor de Europese koepelorganisatie - Animal Health Europe

De Europese koepelorganisatie van de veterinair farmaceutische industrie heeft een nieuwe naam, Animal Health Europe.

Fidin Leden