Commissie Registratie Diergeneesmiddelen

In Nederland wordt de registratie van diergeneesmiddelen gecoördineerd door het Bureau Diergeneesmiddelen (BD), dat onderdeel vormt van het Agentschap College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG). Voor de feitelijke beoordeling laat het BD zich bijstaan door externe beoordelingsinstituten. het BD bereidt de registratiebeschikking voor en legt deze ter goedkeuring voor aan de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen (CRD). De CRD is als volgt samengesteld:

  • Dr. H.P.M. Vijverberg, voorzitter
  • Drs. M.H.C. Ambagts (benoemd per 17 mei 2016)
  • Dr. R. Bouwstra (benoemd per 1 maart 2016)
  • Dr. E.M. Broens
  • Dr. D.C.K. van Doorn (benoemd per 17 mei 2016)
  • Drs. N. Wijne-Raemakers
Het secretariaat wordt gevoerd door het BD. De contactpersoon voor het secretariaat is de heer dr. Peter (P.) Hekman.