VetCIS

Stichting VETbase is op 5 september 2006 opgericht door de KNMvD, FIDIN en AUV met het doel elektronische gegevensuitwisseling met de dierenarts in de breedste zin van het woord te bevorderen.

Ten behoeve van een optimale elektronische gegevensuitwisseling vanuit de dierenartspraktijk, heeft de Stichting het plan opgezet om een veterinair centraal informatiesysteem (VetCIS) te ontwikkelen waar de (management)softwaresystemen van dierenartsen, veehouders, diergeneesmiddelenleveranciers en anderen op kunnen worden aangesloten.

De Stichting heeft een openbare inschrijving uitgeschreven waarin de standaard wordt benoemd en de functionele eisen van het VetCIS zijn gedefinieerd. Halverwege 2008 is begonnen met de bouw van het VetCIS. Het uiteindelijke doel is dat alle marktpartijen binnen deze standaard opereren en stichting VETbase het onafhankelijke beheer van het VetCIS waarborgt.