BCT / Repertorium (barcode en digitale bijsluiters)

Een belangrijk branche-initiatief van de leden van de FIDIN is het op uniforme wijze coderen van alle producten van haar leden. De codering geschiedt op basis van het door de International Article Numbering Association (EAN), opgesteld EAN-codesysteem. Dit systeem maakt Electronic Data Interchange (EDI) mogelijk, omdat de codes omgezet kunnen worden in streepjescodes. Alle codes zijn verzameld in een database van Stichting VETmessage, de Branchecodetabel (BCT). De BCT is tevens gekoppeld aan het Repertorium, de bijsluiterinformatie database. Deze digitale gegevens kunnen voor de leveranciers van diergeneesmiddelen en voor de afnemers drie duidelijke voordelen hebben:

  • Werken met het EAN-codesysteem speelt een grote rol in de tracking & tracing van diergeneesmiddelen. De leveranciers weten dan precies waar de geleverde producten zich op een bepaald moment bevinden, wat in bepaalde situaties een groot voordeel kan zijn.
  • Het tweede voordeel van werken met de Branchecodetabel is dat deze als basis dient voor een systeem waar afnemers van diergeneesmiddelen elektronisch bestellen, hun voorraad laten beheren en elektronisch berichten uitwisselen (zoals VetCIS).
  • Het derde voordeel is dat afnemers op basis van de EAN code productinformatie van het Repertorium koppelen, zoals: productnaam, eventueel registratienummer, hoeveelheid werkzame stof(fen), doeldier(en), indicaties via ATC-VET code, kanalisatiestatus, dagdosering, therapieduur en wachttijd. 

Deze productinformatie (BCT en Repertorium) van Stichting VETmessage wordt op verschillende manieren beschikbaar gesteld.
  • Via de website van de FIDIN (Repertorium). Via een aantal selectievelden (doeldier; werkzame stof; farmaceutische groep; toedieningsvorm; leverancier) en zoeken op productnaam wordt tekstuele bijsluiter informatie beschikbaar gesteld;
  • Een XML webservices koppeling. Deze koppeling geeft de mogelijkheid tabelinformatie en tekstuele bijsluiterinformatie beschikbaar te stellen aan digitale systemen zoals het VetCIS (die deze ontsluit naar de dierenartsen), IKB database, Gezondheidsdienst voor Dieren en overige belanghebbenden;
  • Een XML export die eenvoudig kan worden ge├»mporteerd in Excel. Deze export geeft alleen tabelinformatie (zie hierboven).
  • Brwijs bestand met EAN-codes die in Nederland voorhanden zijn.

U kunt als afnemer (dierenartsen, softwareleveranciers, wetenschappelijke instellingen, etc.)contact opnemen met het secretariaat van de FIDIN wanneer u gebruik wilt maken van de XML webservices of XML export. Dat kan via: vetmessage@fidin.nl.